SOS Alarm bedömde att personen som hade brännskadats fyra dagar tidigare var ett prio 1-fall som skulle tas om hand genast. Men eftersom personalen ville att polis skulle följa med och det inte fanns någon polispatrull tillgänglig, beslöt man i samråd med larmoperatören att avvakta, skriver Dalademokraten.

Den person som larmat körde därför själv den svårt brännskadade till närmaste vårdcentral där läkaren bedömde att patienten måste plastikopereras.

Socialstyrelsen har granskat fallet som inträffade i somras och anser, enligt tidningen, att handläggningen brister i både kvalitet och patientsäkerhet. Nu måste verksamhetschefen ta fram och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas. 

Det är sjukvårdens ansvar att trygga patienters säkerhet när de inte själva kan påtala sina behov eller avgöra allvarlighetsgraden i ett sjukdomsförlopp , saxar  tidningen bland annat ur Socialstyrelsens beslut.