Samtliga nio patienter har insjuknat under de senaste tre veckorna, rapporterar Smittskyddsinstitutet.

Minst sex av dem fick inget vaccin mot A(H1N1) förra säsongen. En fick det och i övriga fall är vaccinationsstatusen okänd.

Fallen har anmälts från Skåne, Stockholm, Dalarna och Västra Götaland. Men minst tre av patienterna har smittats under utlandsresor till Norge, Thailand och Egypten. Om de smittats i länderna eller under själva resan har dock inte gått att avgöra.