Är du osäker på vad allas rätt till vård innebär? I skriften Alla har rätt till vård! kan du läsa vad som gäller. Den är framtagen av Svensk sjuksköterskeförening och är en guide till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och de olika konventionerna.

FN:s deklarationer och konventioner är ett tungt lagligt skydd för svaga grupper i samhället, oavsett land. De är också ett stöd för vars och ens personliga ställningstagande.

Ta ställning och agera

Svensk sjuksköterskeförening vill med skriften bjuda in till diskussion, erbjuda kunskap om vad som gäller och ge sjuksköterskor  redskap för att agera. Föreningen vill också inspirera sjuksköterskor att själva ta ställning och i sin vardag ta ansvar för att hälso- och sjukvården följer de högt ställda kraven.