Med hjälp av det nya plåstret blir det möjligt att följa läkningsprocessen i sår. Forskare vid Fraunhoferinstitutet i Tyskland har utvecklat ett material som ändrar färg beroende på sårets tillstånd. Från gul till lila vid infektion.

Färgen skiftar beroende på hudens pH-värde. Läkta sår och frisk hud har oftast ett pH-värde under fem, då är plåstret gult. Vid infektioner ligger värdet över sex.

Forskningen har stött på en hel del utmaningar under processens gång.

– Färgen måste vara kemiskt stabil i förbandsmaterial och plåster, samtidigt som en tydlig färgskiftning är nödvändig. Vidare måste metoden ha en hög känslighet i rätt pH område, säger forskaren Sabine Trupp i ett pressmeddelande från Fraunhoferinstitutet.

De första testerna av förband med färgindikering har varit framgångsrika. Nu ska tekniken testas och utvärderas på en dermatologisk klinik i Tyskland.

Forskarna letar nu efter något företag som kan serietillverka, marknadsföra och introducera plåstret på marknaden.