Resolutionen handlar om utomrättsliga och summariska avrättningar. Medlemsländerna uppmanas att skydda sina medborgare och snabbt undersöka alla utomrättsliga avrättningar som begås av en rad skäl som räknas upp i resolutionen. Sexuell läggning togs med i uppräkningen för två år sedan, då Sverige förhandlade den.

Som Vårdfokus.se tidigare berättat röstade generalförsamlingen  i mitten av november bort skrivningen om sexuell läggning från resolutionen. Det skedde på OIC:s initiativ, Organisation of the islamic conference, och med stöd av den afrikanska gruppen i FN.

Men nu har den alltså återinförts. Efter ett omfattande lobbyarbete från de nordiska länderna och USA ändrade ett antal länder uppfattning. Då FN:s generalförsamling i dag slutbehandlade resolutionen beslutade en majoritet att medlemsländerna ska skydda också de personer som hotas av summariska eller utomrättsliga avrättningar på grund av sin sexuella läggning.