Mannen anses allvarligt psykiskt sjuk och döms till rättpsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han ska också betala skadestånd. Det höjdes i hovrätten till 100 000 kronor, en höjning med 25 000 kronor, rapporterar Norrländska socialdemokraten.