Det konstaterar Smittskyddsinstitutet som nu rekommenderar försiktighet vid tolkningen av resultat från snabbtester vid undersökning av personer som misstänks ha blivit utsatt för hivsmitta relativt nyligen.

Den största risken för att en hivinfektion ska missas vid ett test är vid den så kallade fönsterperioden. Det vill säga tidigt efter smittotillfället när en person kan ha hiv i blodet men ännu inte har hunnit utveckla antikroppar.

Därför använder svenska laboratorier numera kombinationstester som kan upptäcka både hivantikroppar och hivvirus.

De snabbtester som används i Sverige är också kombinationstester. Men enligt Smittskyddsinstitutet har utvärderingar visat att just snabbtesterna tycks ha en lägre känslighet för hivvirus jämfört med laboratoriebaserade tester.

Tillgänglig data tyder på att det kan ta upp till en vecka efter smittotillfället innan ett snabbtest ger positivt resultat.