Vid det tillfälle där Vårdförbundet med säkerhet vet att en avåkning har skett på grund av att chauffören somnat kom lyckligtvis ingen till skada. Men enligt den  arbetsmiljöanmälan ( 6:6 A) som förbundet skickat till verksamhetschefen på Carema hembesöksbilar har flera anställda påpekat att de ibland har varit nära att somna vid ratten.

Kör långa sträckor

Bilarna bemannas av en sjuksköterska och en läkare.

– Under ett nattpass kan en och samma person tvingas köra uppemot 63 mil. Uppdragen kommer in från geografiskt vitt spridda områden, säger Stefan Bergman, regionalt skyddsombud på Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Flera anställda har också vittnat om att arbetspassen är längre än de maximalt åtta timmar som Arbetsmiljölagen satt som gräns för nattarbete som kräver stor uppmärksamhet. Det har också framkommit att personalen ibland inte hinner ta de 30 minuters rast eller måltidsuppehåll som lagen stipulerar efter maximalt fem timmars körning.

Kör i dåligt väglag

I skrivelsen till Carema är Vårdförbundet också starkt kritisk till att personalen har tvingats köra iväg med bilarna trots att det har rått halkvarning på grund av vinterväglag,  utan att bilarna först har försetts med vinterdäck.

– Händer det igen kommer vi att stoppa körningarna med hänvisning till Arbetsmiljölagen, säger Stefan Bergman.

Vårdfokus.se har utan reslutat sökt Carema hembessöksbilars verksamhetschef för en kommentar.