– Vi har legat på både tjänstemän och politiker länge nu och är mycket positiva till att starta en dialog med arbetsgivaren, säger Vårdförbundets ordförande i Sörmland Ulla Jordán.

Vårdförbundet har varit kritiskt både till löneläget och till bristen på specialistsjuksköterskor i Sörmland.

Länet har bland de lägsta lönerna i landet för Vårdförbundets medlemsgrupper. Lönen för en sjuksköterska eller barnmorska ligger ett par tusenlappar under lönerna i det näraliggande Stockholmsområdet. Landstinget har svårt att rekrytera personal och att få anställda att stanna.

Nu har landstingsråden Fredrik Pettersson (S) och Thomas af Bjur (FP) med ansvar för personal respektive sjukvårdsfrågor bjudit in Vårdförbundet Sörmland till en dialog för att diskutera lösningar på problemen.

– Jag är väldigt intresserad av att höra Vårdförbundets tankar kring hur vi som arbetsgivare bättre kan ta tillvara deras medlemmars fulla kompetens och hur vi gemensamt kan arbeta med inflytandefrågor under den kommande mandatperioden, säger Fredrik Pettersson.

Ett första möte är planerat till den 24 januari. Även landstingsdirektören Karin Welin och personaldirektören Solveig Lampe kommer att medverka.

– Det är bra att vi får träffa politiker och tjänstemän samtidigt, annars är det ofta så att de bollar ansvaret mellan varandra, säger Ulla Jordán.