Överenskommelsen är ettårig och innebär att många anställda på Färöarna får ett lönepåslag på en procent, inklusive dem som arbetar inom hälso- och sjukvården.

 I överenskommelsen sägs också att uppsägningstiden för förtroendevalda blir tre månader längre än vad den normala uppsägningstiden är.