I går kunde Vårdfokus.se berätta att det inte blir någon utredning av frågan, vilket bland andra Kenneth Johansson (C) hade sagt inför valet. Men Anna-Karin Eklund ser inte det som någon nackdel.

– Jag tror inte att den här frågan behöver utredas så mycket mer. Alla fakta finns och alla är överens om att det är ett problem att för få sjuksköterskor specialistutbildar sig, säger hon.

Enligt Kenneth Johansson kommer vallöftet om betald specialistutbildning att infrias under mandatperioden, men det är tidigast möjligt i budgeten för 2012. Anna-Karin Eklund är också hoppfull.

– Vi är flera parter som måste enas om hur det här ska gå till och de samtalen pågår på ett bra och konstruktivt sätt.