Det var i fredags, när avtalsrörelsen drog igång, som Sveriges kommuner och landsting, SKL, föreslog att man gemensamt från fack och arbetsgivare skulle göra en uppvaktning hos staten om specialistutbildningarna. SKL ville också göra en gemensam översyn av grundutbildningarna för att minska de kvalitetsskillnader som finns.

Bra att SKL tar initiativet

– Vi är glada över att SKL tar det här initiativet. Det här är frågor som vi har drivit länge, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

SKL uttalade i fredags att de inte tycker att det ska vara landstingens ansvar att bekosta specialistutbildningarna, utan de vill att staten tar det ansvaret. Arbetsgivarorganisationen vill nu träffa Vårdförbundet för att diskutera fram tänkbara modeller för hur specialistutbildningarna ska utformas och finansieras, sade Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Lönesättningen viktigt krav

Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Sjöström ser positivt på förslaget och vill gärna ha ett samarbete kring den här frågan. I avtalskraven har Vårdförbundet signalerat både att arbetsgivaren måste se till att det finns rätt kompetens i vården och att lönesättningen av specialistutbildade sjuksköterskor måste bli bättre.

– När det gäller lönesättningen vilar ansvaret på SKL:s medlemmar, det vill säga kommuner och landsting och vi hoppas att vi kommer att få gehör för den frågan i avtalsrörelsen, säger Kerstin Sjöström.