Stoppet gäller allt arbete med obduktion, uttagning och hantering av hjärnor, och laboratoriearbetet kring patienter där man misstänker Creutzfeldt-Jacobs sjukdom och andra spongiforma encefalopatier.

I sin anmälan till Arbetsmiljöverket skriver de fyra skyddsombuden att obduktionslokalen är felkonstruerad och saknar skydd mot spridning av små vätske- eller benmjölspartiklar. Rummet där preparering av utskuren vävnad sker saknar ventilation och sluss. Dålig luft gör att arbetet måste utföras med dörren mot korridoren öppen. Farligt avfall kan inte hanteras på rätt sätt.

Stoppet gäller tills arbetsgivaren har vidtagit åtgärder så att personalen kan arbeta utan risk för smitta.