Enligt nättidningen Sjukhusläkaren.se uppgav Mantec att företaget har genomfört 40 projekt inom sjukvård. Men referenser saknas och på flera av de sjukhus som Mantec säger sig ha haft uppdrag för saknas dokumentation som styrker företagets påstående, skriver tidningen.

– Vi hade en muntlig genomgång med Mantec och vi tog också del av en overheadpresentation. Vi ansåg att det räckte, säger upphandlingschefen vid landstinget Västernorrland till Sjukhusläkaren.

Tvåårsavtalet som Västernorrlands läns landsting tecknade med Mantec är värt minst 50 miljoner kronor.