Det är de biomedicinska analytikernas internationella organisation IFBLS som nyligen har startat International Journal of Biomedical Laboratory Science, IJBLS.

Tidningen är helt webbaserad. Rent fysiskt ligger den i Taiwan men språket är på engelska och tidningen tar tacksamt emot vetenskapliga artiklar för bedömning och eventuell publicering från forskande biomedicinska analytiker runt om i världen.

Du hittar den nya tidningen på IFBLS hemsida.