Att driften av Bollnäs sjukhus ska gå ut på entreprenad har stått klart länge. Nu har den politiska ledningen i landstinget bestämt ramarna för entreprenaden i det upphandlingsunderlag som har godkänts av landstingsstyrelsen.

Tror kraven är för höga 

Än så länge har sjukhuset en budget på 340 miljoner kronor. Landstinget har satt ett pristak på 95 procent av den kostnaden för den blivande entreprenaden, vilket blir 322 miljoner kronor. Entreprenaden gäller huvuddelen av verksamheten på Bollnäs sjukhus, men vissa delar undantas, till exempel ögon och öron-näsa-hals.

Entreprenören får disponera sjukhuset i Bollnäs och ska utnyttja landstingets tjänster vad gäller till exempel röntgen och laboratorieanalyser. Ett krav är också att anbudsgivaren har erfarenhet av att driva sjukhus och har en omsättning på minst 300 miljoner kronor om året.

– Min bild är att man ställer mycket höga krav på den entreprenör som ska kunna få uppdraget. Nästan så höga krav att man inte kommer att få några anbud, säger Karin Molin, styrelsemedlem i Vårdförbundet Gävleborg och själv anställd på sjukhuset.

Säker på att anbud kommer

Hon jämför med upphandlingen av Motala lasarett i Östergötland, där kraven i första omgången var så högt ställda att ingen ville lämna något anbud.

– Och vad händer då med sjukhuset? Vi har varit nedläggningshotade i så många år och organisationen är så slimmad så jag ser inte hur man ska kunna spara ytterligare fem procent, säger hon också.

Men Petter Karlsson, upphandlingsdirektör i landstinget, tycker att landstinget har satt de kvalifikationsgränser som är behövliga. Han är inte orolig för att det inte skulle finnas villiga entreprenörer.

– Vi gick ut med en förhandsförfrågan i fjol och fick in flera svar och flera synpunkter på upphandlingsunderlaget som vi har tagit hänsyn till, säger han. Jag är säker på att vi kommer att få in anbud.

Personalen kan följa med 

Den personal som i dag arbetar på sjukhuset ska enligt upphandlingsunderlaget kunna följa med till entreprenören med bibehållen grundlön och bibehållen anställningstid hos landstinget. Den som inte vill följa med erbjuds annat arbete i landstinget men kan komma att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Upphandlingen pågår till i mitten av maj. Under hösten ska kontrakt skrivas med den antagna entreprenören. Övertagandet är planerat till i februari 2011. Avtalstiden är fem år med en möjlig förlängning i ytterligare fyra år.