Som Vårdfacket tidigare har berättat har ledningen beslutat att minska bemanningen med åtta tjänster. Sex undersköterskor och två sjuksköterskor ska bort på Visby lasaretts intensivvårdsavdelning.

Dock kommer antalet vårdplatser att vara oförändrat. Enligt Vårdförbundet kommer neddragningen att leda till att endast två av de fem platserna kan användas fullt ut för riktigt sjuka intensivvårdspatienter.

”Stelbent

Så blir det, enligt Gunnar Ramstedt, bara om man använder sig av ett stelbent tänkande utifrån bemanningstal.

– Det vi vill är att försöka bemanna utifrån den genomsnittliga vårdtyngden. Men i den dagliga verksamheten varierar vårdtyngden vilket innebär att det ibland måste vara mera personal i tjänst och ibland mindre.

Han tror inte på talet om att vården skulle bli sämre med den lägre bemanningen.

– Faktum är att personalkostnaden per invånare är dubbelt så hög på intensiven på Gotland jämfört med den intensivvårdsavdelning i landet som har lägst kostnader och som finns i Halland, säger Gunnar Ramstedt.