– Det är jättetråkigt, nu har vi inget mer att sätta emot. Men vi har sagt till arbetsgivaren att vi inte godtar deras beslut trots arbetsmiljöverkets besked , säger Jani Stjernström, Vårdförbundets ordförande i Västmanland.

Etthundrafemtio anställda drabbas

Det var i september förra året som arbetsgivaren la budet på 30 minuters rast per arbetspass för all ambulanspersonal i Västmanland, omkring 150 personer.  Ända sedan november har Vårdförbundet försökt förhandla fram en bättre överenskommelse. 

Till slut vände man sig till Arbetsmiljöverket. Men i det svar som nu har kommit hänvisar Arbetsmiljöverket till en prövning vid Svensk Bilprovning och skriver att en rast inte bör vara kortare än en halv timme. Det vill säga just den tid som arbetsgivaren i Västmanland vill ha. Så länge tiden ligger på den nivån ser Arbetsmiljöverket ingen anledning att ingripa.

Halvtimmesrasten redan införd

Enligt arbetsmiljöverket bör personalen ha förutsättningar att få den återhämtning som behövs på en halv timme. Verket bedömer också att det finns utrymmen där personalen kan äta medhavd mat.

– Jag tycker det är förödande. Arbetsmiljöverket kan inte verksamheten. Man har satt en gräns utan att se till arbetsinnehållet på den enskilda arbetsplatsen, konstaterar Jani Stjernström. Risken är att den här lägsta gränsen blir norm för att i förlängningen sjunka ännu mer.

Halvtimmesregeln är redan införd, arbetsgivaren har inte brytt sig om att invänta Arbetsmiljöverkets bedömning. Personalen får sin rasthalvtimme någon gång mellan halv tolv och två, när får de veta någon gång under förmiddagen.

Uppmanas dokumentera och rapportera 

Eftersom de inte vet i förväg hur dags de får rast kan de inte boka in något ärende under rasten. Personalen hinner, enligt Jani Stjernström, knappast med något spontant ärende heller, till exempel ett bankärende, eftersom de inte får sitta privatklädda i ambulansbilarna.

– Och du inte hinner byta om, uträtta ett ärende, och byta om igen på en halv timme. Nu har vi sagt till medlemmarna att det är viktigt att alla skriver avvikelserapporter på sådant som inte fungerar och dokumenterar om de blir störda under sitt matuppehåll.