Den nyligen gjorda upphandlingen av vaccin mot humant papillomvirus, HPV, inför höstens vaccinationsstart vanns av GlaxoSmithKline, som tillverkar Cervaris. Men nu hävdar läkemedelsföretaget Sanofi Pastuer MSD, som förlorade upphandlingen, att konkurrentens bud inte uppfyller alla skall-krav, skriver Läkartidningen.

Företaget tycker bland annat att förfrågningsunderlaget har varit för otydligt och att utvärderingskriterierna ensidigt har gynnat konkurrenten.

Sanofi Pastuer MSD yrkar i sin stämningsansökan i första hand på att upphandlingen rättas till så att det egna anbudet antas i stället för GlaxoSmithKlines och i andra hand att den görs om. Förvaltningsrätten i Stockholm handlägger målet och har i avvaktan på beslut stoppat upphandlingen. Beslutet väntas komma om en eller två månader.