Enligt rapporten beräknas tillgången på biomedicinska analytiker nästan halveras under de kommande femton åren. Orsaken är framför allt stora pensionsavgångar, samtidigt som efterfrågan väntas öka.

Gemensamt för nästan alla de bristgrupper som Högskoleverket har listat är att det är för få som vill utbilda sig inom yrkena. Det handlar alltså om att göra yrkena mer attraktiva, inte att öka antalet utbildningsplatser, konstaterar Högskoleverket.

– Det största hindret är helt klart lönen. Det är det första man kollar upp när man söker en utbildning. Meddellönen är fruktansvärt låg och det finns i stort sett ingen löneutvecklingen inom yrket, säger Vårdförbundets studerandeombudsman Tanja Wijkmark.

 

Hon påminner om att det krävs naturvetenskaplig behörighet för att komma in på biomedicinska analytikerutbildningen.

 

– Med den behörigheten finns andra utbildningar som är mer attraktiva att välja, sett till lönen.