Ännu har inga beslut fattats, enligt Skånska Dagbladet. Men enligt biträdande sjukhuschefen Barbro Hallén Sjöberg ska eventuella neddragningar i första hand ske genom så kallade naturliga avgångar.

Underskottet på 450 miljoner hänger kvar från 2009. Men det är en försiktig beräkning och enligt ekonomichefen Håkan Cederholm kan underskottet komma att bli än större.