För ett drygt år sedan, i december 2008, miste Högskolan i Skövde sin examensrätt. Nu har skolan fått tillbaka rätten att examinera sjuksköterskor och startar med att ta in 40 studenter i den första antagningen på tre terminer.

Mariette Björk, företrädare för Vårdförbundet på Skaraborgs sjukhus i Skövde, tycker det är bra att utbildningen kommer i gång igen. Men hon är lite bekymrad över att det bara är 40 platser på den nystartade utbildningen.

– I och med att högskolan inte har tagit in några studenter på tre terminer kommer vi att få ett glapp samtidigt som rekryteringsbehovet ökar när många sjuksköterskor går i pension om några år. Det finns ett uppdämt behov, säger hon.

Risk att de går till andra arbetsgivare

Man har inte saknat studenter på verksamhetsförlagd utbildning under den tid högskolan har haft sin intagning stängd. Men de har kommit från Högskolan i Väst i Vänersborg.

– Och de har ju gått på verksamhetsförlagd utbildning också på andra ställen. Risken är att de inte kommer hit när de har blivit färdiga sjuksköterskor, säger Mariette Björk.

Mjukstart

Högskolan i Skövde har valt att ”mjukstarta” sin sjuksköterskeutbildning genom att bara ta in 40 studenter till hösten. Vårtermingen 2009 skulle man ha tagit in 130 studenter. Men Högskoleverkets beslut kom emellan.

Med tre veckor kvar av ansökningstiden har skolan fått 78 förstahandsansökningar till de 40 platserna.