Ungefär så kan man sammanfatta bakgrunden till den namninsamling för att ta ut raster och jobba strikt efter regelverket, som nu cirkulerar på Sundsvalls sjukhus.

– Jag var med och skrev det här brevet i frustration över att patienterna drabbas – och kommer att drabbas ännu mer med de nedskärningar som är på gång. Då kommer det absolut inte att funka, och det är lika bra att visa vad som kommer att hända redan nu, säger Helena Westlund, en av två sjuksköterskor på sjukhusets rekryteringscentrum som har skrivit uppropet.

Självkritisk

Lite självkritiskt säger hon att sjuksköterskorna på sjukhuset borde ha protesterat tidigare.

– Men vi har varit för trötta. Lite grann kan man väl säga att vi har bitit oss själva i svansen genom att ställa upp på våra raster och lediga tid.

I det öppna brevet uppmanas sjuksköterskorna att från och med nu börja ta ut de raster de har rätt till fullt ut, att ta ut dygnsvila och att gå hem när arbetstiden är slut.

Uppmanas att notera avvikelser

De uppmanas också att skriva avvikelser på alla misstag och fel de ”upptäcker, stöter på eller själva begår” för att på så sätt visa på hur mycket som varje dag går fel.

Men detta är inte arbetsvägran, förklarar sjuksköterskorna i slutet av brevet.

”Det handlar om att bedriva sjukvård och omvårdnad enligt hälso- och sjukvårdslagen, arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen.” skriver de.

Ett femtiotal namnunderskrifter har hittills samlats in.