När de fackliga representanterna i dag mötte arbetsgivaren i det lokala personal- och arbetsmiljörådet fick de beskedet att Mantecs nya förslag till hur arbetet på sjukhuset ska organiseras hade fått underkänt.

– Vi fick veta att underlaget från Mantec inte var användbart, utan att det måste bearbetas ytterligare, berättar Margaretha Sandström, Vårdförbundets huvudskyddsombud på sjukhuset.

Att bearbeta underlaget tar ytterligare minst två veckor. Det innebär sannolikt att neddragningarna på sjukhuset inte kommer att genomföras under våren, utan skjuts till hösten, eftersom så stora förändringar som det här är fråga om inte kan genomföras under sommaren.

Sjukhusdirektör Sigbjörn Olofssons ursprungliga plan var att den nya organisationen skulle vara på plats precis efter påsk.

Vid redovisningen nu på eftermiddagen var ingen representant från Mantec närvarande. Chefskonsulten Thor Gulbrandsen är sjukskriven sedan några dagar, och någon annan representant för konsultfirman dök inte upp.

Under eftermiddagen har sjukhusets personal informerats.