Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet, inledde konferensen och påminde om de vårdutbildades etiska ansvar, att det handlar om att stå upp för mänskliga rättigheter och alla människors rätt till vård.

Stort humanitärt lidande

De båda norska läkarna Mats Gilbert och Eric Fosse blev ögonvittnen till den humanitära katastrof som Israels angrepp på Gaza innebar. De arbetade på ett sjukhus under Israels attack på Gaza och berättade om alla skadade civila, till stor del kvinnor och barn, som opererades under svåra förhållanden efter bombanfallen. Enligt flera olika rapporter dödades 1400 människor under attacken och 5400 sårades.

Mats Gilbert och Eric Fosse reser nu runt och föreläser för att bilda opinion för att de ansvariga för attacken mot civilbefolkningen ska ställas till svars i en internationell domstol. De har också skrivit boken ”Ögon i Gaza” som just kommit ut på svenska.

Under konferensen kom många vittnesmål om de stora hälsoproblem som befolkningen i Gaza lider av efter den stora förstörelsen av infrastrukturen, bristen på mat och andra effekter av Israels blockad, och de psykiska trauman som många lever med efter anfallet, inte minst barnen.

Nätverk för folket i Gaza

Bo Forsberg, generalsekreterare i Diakonia som länge verkat med hjälparbete i Gaza avslutade med att kräva att Israels blockad mot Gaza måste upphöra och att brotten mot mänskliga rättigheter, som angreppet på Gaza innebar, måste bli föremål för en internationell prövning.

- Jag var med och arbetade mot apartheid i Sydafrika. Vi var en rad organisationer som samarbetade. Visst såg det mörkt ut många gånger, men det var många människors arbete runtom i världen som bidrog till apartheids fall. Tänk om vi kunde få till samma starka nätverk för befolkningen i Gaza. Det finns ingen starkare kraft än när många människor går samman.