Vårdfacket ställde frågan om sjuksköterskornas löner och värderingen av deras arbete efter politikerdebatten på universitetet i Örebro i dag. 

Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd i Stockholm och Moderaternas sjukvårdspolitiske talesman, svarade:

- Vi har en stor brist på specialistsjuksköterskor och det måste löna sig bättre att vidareutbilda sig och skaffa sig relevant kompetens under yrkets gång. Inte enbart för att få roligare arbetsuppgifter utan det måste också ge mer pengar eftersom det kostar både tid och pengar. 

Hon ville inte säga något om sjuksköterskornas lönesättning, det är en känslig fråga att ge sig in i eftersom det inte är hon som sätter lönerna. Och lika försiktig var Ylva Johansson, Socialdemokraternas sjukvårdspolitiske talesperson.

- Men Vårdförbundet har rätt i att sjuksköterskorna är felvärderade,  sa hon. 

Köerna har minskat 

Att köer och väntetider i vården sjunker var båda också överens om i debatten, men Ylva Johansson hävdade att det var en bit kvar tills alliansen är nere på den förra regeringens nivå.

- Dessutom kör ni med oärliga beräkningar, kreativ bokföring, eftersom ni införde dubbla köer. Ni räknar inte in dem i Stockholm och dem i Skåne som står i självvald kö.

Filippa Reinfeldt tycker att det är viktigt att själv få välja att stå i kö för att få komma till en speciell doktor, klinik eller sjukhus, det ska inte politikerna bestämma.

- Men Ylva vill att politikerna ska bestämma vilken vårdcentral patienterna ska gå till, hon vill stärka politikernas makt och ta bort etableringsfriheten och ha mindre patientstyrning. Det är allvarligt, sa hon.

Systemskifte

Ylva Johansson tog upp att de privata sjukförsäkringarna ökade mycket när alliansen tog över makten.  

- Det är ett systemskifte. Vi har inga idéer om att förbjuda privata försäkringar, men vi vill ändra så de som har dem inte kan köpa sig före i den offentliga vården.

Regeringens planer på ytterligare skattesänkningar kommer socialdemokraterna att sätta stopp för om de kommer till makten. De vill i stället se mer resurser bland annat till vården.

Filippa Reinfeldt sa att alliansen vill korta köerna så att ingen har någon användning för en privat sjukförsäkring och påstod att ingen regering någonsin har satsat så mycket på landsting och kommuner som alliansen.