Erna Zelmin har tidigare varit rätts- och expeditionschef för Socialdepartementet, departementsråd och enhetschef på justitiedepartementet. Hon har också varit sakkunnig och expert i ett antal statliga utredningar.

Sverige har i många år kritiserats från många håll, inte minst av FN:s särskilde rapportör om rätten till hälsa, Paul Hunt, för att gömda och papperslösa inte har rätt till subventionerad sjukvård i Sverige.

- Min uppfattning är att hälso- och sjukvård bör vara en rättighet för alla. Den ordning som har gällt i Sverige har inte bara skapat stora problem för de personer som nekats subventionerad vård utan har också satt vårdpersonal i ett svårt etiskt dilemma, säger socialminister Göran Hägglund i en kommentar.

Det var i januari som regeringen beslutade att utredningen skulle tillsättas.