– Vi är överraskade och förvånade och har inte hört om detta tidigare, säger Annika Wåhlin till Blekingenytt, Sveriges Television.

Det saknas cirka 30 distriktsläkare i Blekinge. Enligt primärvårdschefen Åke Åkesson krävs det läkare i ledningen för att kunna locka nya ordinarie distriktsläkare till vårdcentralerna. Men Annika Wåhlin, Vårdförbundet i Blekinge, håller inte med.

– Det känns väldigt konstigt att sätta läkarna på chefspositioner om det är brist på läkare. Att vara chef och leda är ingenting man gör med vänsterhanden, det är något som man gör fullt ut och med stort engagemang, säger Annika Wåhlin.

Läkare ska arbeta som läkare

Hon menar att de läkare man rekryterar ska arbeta just som läkare. Hon tycker det är bättre att locka läkare till primärvården genom att hitta karriär- och utvecklingsmöjligheter för läkarna inom deras medicinska områden.

I dag är cirka hälften av cheferna för basenheterna och vårdcentralerna i Blekinge sjuksköterskor.