– Vi är positiva till att man premierar personalen för det enorma arbete som gjorts och en sådan här engångsbonus är alltid välkommen, men medarbetarna jobbar hårt  dygnet runt, året runt och vi efterlyser något mer långsiktigt från arbetsgivaren, säger Ann-Sofi Björkman, ordförande i Vårdförbundets sektion på sjukhuset.

Lönehöjningar eller fler anställda är exempel på sådant som överskottet kunde ha använts till istället, tycker de fackliga företrädarna.

Vare sig man är chef, läkare, sjuksköterska eller vårdbiträde så får alla som jobbat heltid samma bonus: 7 300 kronor. Villkoret är att man varit närvarande minst 80 procent av sin tjänst under året och att man jobbade kvar den sista mars. Det är första gången sedan 2001 som bonuslön används som incitamentsmodell.

Personaldirektören Lolita Lekander tycker det är självklart med en kollektiv modell och menar att det är en fråga om rättvisa. Bonuslönen ska också stärka teamarbetet och styra mot de övergripande målen om ett köfritt och topprankat sjukhus.

2009 hade Danderyds sjukhus ett överskott på 39,5 miljoner kronor och 23,5 av dem används nu till bonuslönerna.