Rökning aktiverar immunförsvaret, men bara en del av rökarna utvecklar kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Mekanismerna bakom är till stor del okända, men en viss sorts vita blodkroppar, T-lymfocyter, har betydelse.

Den variant av T-lymfocyter som har till uppgift att försvara kroppen genom att döda infekterade eller skadade celler ökar i antal vid KOL jämfört med hos rökare med normal lungfunktion och personer som aldrig har rökt.

Hos personer med KOL är dessa T-lymfocyter aktiverade i luftvägarna.

Ester Roos Engstrand doktorand vid institutionen för folkhälsa, klinisk medicin, lungmedicin vid Umeå universitet, föreslår i sin avhandling att dessa aktiva celler i immunförsvaret kan bidra till att utveckla de stora hålrum, emfysem, som kan bildas i lungorna hos patienter med KOL.

Samtidigt konstaterar hon att de T-lymfocyter som bland annat startar produktionen av antikroppar och har en central roll i immunförsvaret är färre i lungorna hos aktiva rökare både med och utan KOL. Dessa celler är immunologiskt aktiva i minst fem år efter rökstopp.

Ester Roos Engstrand försvarar sin avhandling på fredag.