Trots att Skåne är en av de sjukhustätaste regionerna i landet försöker de allra flesta som behöver sjukhusvård att få en tid på de redan överbokade storsjukhusen i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg.

– En av anledningarna kan vara att man inte tillräckligt väl känner till hur vården är fördelad i Skåne. Det vill vi informera om, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Karin Christenson i ett pressmeddelande.

Kampanjen kostar två miljoner kronor och kommer att ske i form av dagspressannonser, bussreklam och korta tv-inslag.