Dietisten Lotta Copland vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har följt 56 patienter som opererat bort en del av magtarm-kanalen, i flertalet fall på grund av cancer.

En grupp följdes under det första året efter operation, en annan minst fem år efter operation. Mellan 30 och 50 procent av patienterna behöll eller ökade sin vikt. Men resultaten visar på behovet av en tät och noggrann uppföljning. Samtidig annan sjukdom påverkade viktutvecklingen negativt.

Lotta Copland poängterar att patienter som är undernärda eller riskerar att bli det måste utredas noggrant.

Hon lägger fram sin avhandling den 9 juni.