Motiveringen till priset lyder:

Staffan Bergström får priset för sin outtröttliga kamp mot mödradödligheten. För att han med sin mångåriga kliniska erfarenhet från underutrustade förlossningsavdelningar i flera utvecklingsländer på ett trovärdigt sätt kan förklara varför kvinnor dör bara för att de blivit gravida.

För att han aldrig missar chansen att berätta om hur hundratusentals kvinnors liv går till spillo varje år bara för att de inte anses värda att räddas. Och för att han lika envetet framhåller hur detta skulle kunna ändras om den politiska viljan fanns, om säkra aborter var en rättighet, om jämställdhet var norm och kvinnors rätt att själva bestämma över sina liv och sin sexualitet respekterades fullt ut.

Priset består av en specialdesignad kondomhållare i trä och 25 000 kronor. Det delas ut i kväll.