Kermit är ett utvecklingsprojekt. Därför uträttar han än så länge ärenden åt personalen under uppsikt. Som att leverera prover till labb och att lämna trasiga saker på reparation på maskinavdelningen.  Tanken är att han ska kunna göra sådant som tar tid från vårdarbetet, så att personalen i stället kan ägna den tiden  åt patienterna.

- Vi hoppas att Kermit ska kunna avlasta och hjälpa oss. Dessutom kan han jobba 24 timmar om dygnet, säger vårdenhetschef Rigmor Öhlander.

Beställningen på vad Kermit ska uträtta görs via en dator och det är inte alls svårt, säger hon.

- Vi är många som har provat och vi tycker att det är lätt.