Vårdfokus har tidigare berättat om vårdpersonal som känner sig stressade och oroliga över att hamna på nätet mot sin vilja. Det blir allt vanligare att föräldrar vill dokumentera sina förlossningar, men det förekommer också filmning inom barnsjukvården. På nätet hyllas, sågas och diskuteras vårdpersonal av såväl patienter som anhöriga och andra debattörer.

I maj gjorde Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen en oanmäld inspektion på Astrid Lindgrens barnsjukhus och då berättade personalen om den stress de känner när föräldrar filmar. Nu kräver Arbetsmiljöverket i sin rapport att sjukhusledningen ser över problemet.

– Det är viktigt att den här frågan lyfts upp. Det måste finnas en policy för vilka regler som gäller och hur personalen ska agera när föräldrarna vill filma. Personalen ska känna sig trygg och veta vad de har rätt att göra, säger Torben Vincentsen, biträdande sektionschef vid Arbetsmiljöverkets distrikt i Stockholm.