Samtliga tillverkningssatser av Termozolomide Hospira, som är ett cytostatikum för vissa former av hjärntumörer, dras bort från marknaden. Läkemedelsverket uppmanar patienter som har läkemedlet hemma att återlämna detta till apoteket utan att öppna förpackningen samt att kontakta sin läkare. Skälet är att kapslar har gått sönder och den aktiva substansen har läckt ut och eftersom temozolomide kan vara starkt retande för hud och slemhinnor ska all kontakt med substansen undvikas.
Andra produkter som innehåller temozolomide (Temodal och Temozolomide Teva) behöver inte lämnas in.
Läs mer på Läkemdelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se.