Resultaten från årets hälsovecka, som hölls i april, är så goda att regeringen vill göra en liknande satsning även nästa år. Syftet är att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten. Veckan ska genomföras i samverkan med ideella organisationer, kommuner, landsting och företagare inom hälsoområdet.

I uppdraget sägs det att aktiviteterna ska riktas mot de grupper som har mest behov av dem och att personer med intellektuella funktionshinder ska uppmärksammas särskilt. Folkhälsoinstitutet får 1,4 miljoner för att genomföra hälsoveckan.