En sammanställning som TT har gjort visar att flera av de största vårdföretagen höjde sina vinster 2009. Praktikertjänst ökade sin vinst till 789 miljoner kronor jämfört med 595 miljoner året innan. Carema höjde sin vinst med 36 procent och Attendo med 40 procent. Sämre gick det för Aleris som halverade sin rörelsevinst.

Det finns omkring 15 000 vårdföretag i Sverige och branschen har växt fort de senaste åren när ny lagstiftning har öppnat för privata vårdcentraler. Sedan vårdval/hälsoval infördes över hela landet har det tillkommit 244 nya vårdcentraler. Det finns idag över 100 000 anställda inom de privata vårdföretagen.