Skolsköterskan förflyttades till en annan skola sedan hennes man hade anklagats för sexbrott mot två tonårspojkar. Förflyttningen skedde mot kvinnans vilja och därför inledde Vårdförbundet en tvisteförhandling med Kungsbacka kommun i maj. Förhandlingen med kommunen gav inget resultat och därför lyfts nu frågan till central nivå.

– Den här personen har varken gjort något eller blivit anklagad för något. Det är upprörande att hon ska drabbas på det här sättet, säger Jeanette Lindgren Dahlin, förbundsjurist på Vårdförbundet, till Hallands Nyheter.

Vårdförbundet anser att arbetsgivarens hantering av frågan har varit felaktig och Jeanette Lindgren Dahlin säger att det är viktigt att ärendet tas upp på central nivå.