Det är få helt nya löften i den borgerliga alliansens valmanifest. Till stor del handlar det om fortsatta satsningar på sådant som de drivit i regeringsställning de senaste fyra åren:

• För att ytterligare sätta tryck på landstingen att förbättra patientsäkerheten utlovas ett särskilt stimulansbidrag enligt samma modell som kömiljarden: Landstingen får pengar om de kan uppvisa resultat. Dessutom ska den samlade patientsäkerhetslag som utlovades redan inför förra valet införas.
• Psykiatrisatsningen med extra pengar till landsting och kommuner ska permanentas.
• Kömiljarden vidareutvecklas och vårdgarantin skärps ytterligare med krav på ännu kortare tid för att få träffa läkare och få behandling.
• Vårdvalet ska utvecklas med målet att alla medborgare i hela landet ska ha möjlighet att välja vårdgivare i primärvården.
• Kortare väntetider på akuten.
• Satsning på elevhälsa.

De fyra partierna betonar också att det ska vara en huvuduppgift att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre och vill pröva om primärvården kan få ett mer preciserat äldreuppdrag.

Inom kort väntas även de rödgröna presentera sitt valmanifest.