Förrförra helgen transporterades 26-årige Freddie Ferm i ilfart till Södersjukhuset. Han var en av deltagarna i Midnattsloppet. Strax efter målgång kollapsade han efter ett hjärtstillestånd.

Närmaste sjukhus var Södersjukhuset. Men bara ett par minuter innan ambulansen anlände till akuten omdirigerades den av SOS Alarm till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Enligt utredningen gjorde det att färden till akuten försenades med cirka fem minuter.

I kommunikén förklaras att en ambulanstransport med högsta prioritet i normalfallet alltid ska köra till närmaste sjukhus. Det är de rutiner som gäller inom Stockholms läns landsting.

Men när ambulansen i det aktuella fallet var på väg till Södersjukhusets akutmottagning fick SOS Alarm besked om att akuten var extremt överbelastad med patienter.

– Även om det som har inträffat strider mot gällande rutiner, är det förklarligt i den situation som rådde efter Södersjukhusets besked i kontakten med SOS Alarm. SOS Alarm har agerat i patientens intresse, genom att snabbt dirigera ambulansen till Solna, säger landstingets chefsläkare Peter Rönnerfalk.

Av sekretesskäl vill han i dagsläget inte uttala sig om ifall omdirigeringen på något sätt kom att påverka  Freddie Ferms tillstånd och möjlighet att överleva. Den frågan ska belysas i en medicinsk utredning som ännu inte är klar.