Det är bråttom med att utreda och komma till beslut innan det är dags för höstens vaccineringar mot säsongsinfluensa, eftersom det har diskuterats att den vanliga influensasprutan mot säsongsinfluensa även ska innehålla komponenter av vaccin mot A (H1N1), svininfluensa. Därför måste det svenska Läkemedelsverket snabbt utreda de misstänkta kopplingarna till narkolepsi.

– Först och främst hoppas vi få fatt i alla misstänkta fall runt om i landet genom att frågan nu uppmärksammas. Därefter ska vi tillsammans med experter analysera hur mönstret ser ut för att se om det finns ett samband mellan vaccinationerna och de här fallen av narkolepsi, säger läkaren Lennart Forslund på Läkemedelsverket.

Utöver de tolv nu kända fallen finns det ytterligare tolv obekräftade fall som  utreds - och det kan bli fler. Förutom Sverige och Finland har Läkemedelsverket också fått in rapporter om misstänkta fall av narkolepsi från andra länder; sex i Franrike och ett vardera från Norge och Tyskland.

Narkolepsi är en ovanlig sjukdom och hur många nya fall som vanligtvis registreras per år i Sverige har Läkemedelsverket ännu inga uppgifter om.