Det var i början av 1990-talet som kvinnan fick sin sjuksköterskelegitimation indragen. Sedan sju år tillbaka har hon arbetat som undersköterska inom äldreomsorgen, ett arbete som inte kräver legitimation. Men enligt kvinnans anmälan till Justitieombudsmannen, JO, har en kollega till henne fått ut uppgifter om den indragna legitimationen från Socialstyrelsen och spritt ut det på arbetsplatsen.

Kvinnan undrade i sin anmälan om det verkligen är rimligt att Socialstyrelsen får lämna ut uppgifter så lång tid efteråt. Hon säger att hon har blivit utfryst på arbetsplatsen sedan uppgifterna kommit ut och att hon nu är sjukskriven för depression och inte kan återgå till sitt arbete.

I sitt beslut konstaterar JO kortfattat att anmälan inte föranleder någon åtgärd och att ärendet inte kommer att utredas vidare. Någon motivering för beslutet ges inte.