Biomedicinarna docent Maria Kempe och hennes bror och kollega Henrik Kempe har i försöksdjur visat att principen fungerar. De har lyckats koppla ett propplösande läkemedel till nanopartiklar och sedan med hjälp av magneter fått partiklarna att flytta sig till en blodpropp i en stent ( rörformat metallnät som används vid förträngningar i kranskärlen) och lösa upp proppen.

På så sätt har nanopartiklarna alltså kunnat häva en begynnande hjärtinfarkt.

En av fördelarna med deras målstyrda metod är att det bara behövs små mängder av läkemedlet, vilket innebär att risken för blödningar i andra organ minimeras.

Metoden skulle också kunna användas för att bära med sig andra läkmedel, till exempel medel som hejdar den celltillväxt som gör att ett blodkärl blir förträngt eller antibiotika mot en infektion vid ett implantat.