Kampen om skolhälsovårdens lokaler i den nya Skolstaden i Helsingborg har pågått hela sommaren. Skolsköterskan Torgny Öhrn har tillsammans med sina kolleger försökt få skolledningen att förstå att de minimala utrymmen som avsatts för skolhälsovården inte är tillräckliga. Skolsköterskorna har också fått Arbetsmiljöverket att förbjuda verksamhet i lokalerna tills vidare.

Det har nu lett till att skolhälsovården i Skolstaden är stängd tills vidare – på grund av ”omorganisation”. De nya lokalerna är inte färdiga att tas i bruk.

– Ja, här sitter vi med all vår utrustning nerpackad men ingenstans att packa upp den, berättar Torgny Öhrn via sin mobiltelefon – det enda tekniska hjälpmedel han för tillfället förfogar över.

Frustrerad

Hur länge verksamheten ska ligga nere vet han inte. Däremot vet han att allt det som de fyra skolsköterskorna inte kan göra nu får de ta igen senare.

– Det är väldigt frustrerande att inte kunna utföra sitt arbete, säger Torgny Öhrn.

Vårdfokus har sökt skolöverläkare Nils Lundin för en kommentar men inte nått honom.