I flera år har arbetet pågått med att ta fram en internationell gemensam grundmetod för HbA1c som alla andra metoder ska bygga på. Nu finns internationell konsensus om att gå över till den nya metoden och då också införa en ny enhet (IFCC-enheten). Detta gör att alla metoder kommer att ge samma värde och rapporteras på samma sätt, oavsett var i världen man är.

Glykerat hemoglobin (HbA1c) är ett "långtidsmått" på glukosnivån och den viktigaste biokemiska variabeln för att följa behandlingen av diabetes. Det finns en stark koppling mellan HbA1c-värdet, den metabola kontrollen och risken för komplikationer.

På hemsidan http://www.hba1c.nu/ finns mer information och även en funktion för  omräkning från den gamla svenska modellen.