– Ett överraskande fynd. Bakterien har aldrig tidigare påträffats hos människor, djur eller insekter i Skandinavien. Och ingen av patienterna har någon historia som möjliggör att de kan ha smittats utomlands, säger överläkare Kenneth Nilsson vid Akademiska sjukhuset och Falu lasarett till UNT.se.

Det var en medelålders man och en äldre kvinna som insjuknade ungefär samtidigt, men de hade ingen anknytning till varandra, vårdades på olika sjukhus och är bosatta mer än 20 mil från varandra.

Den nya tyfusliknande bakterien upptäcktes vid analys av ryggvätskeprover.

Mannen hade blivit fästingbiten några månader tidigare, men Kenneth Nilsson tror inte att tyfusbakterien har smittat via fästingar.

Bakterien kan infektera loppor hos hundar och katter, men ingen av patienterna hade varit i kontakt med sådana djur.

I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala ska forskarna nu undersöka om det även i Sverige finns katt- hund- eller andra loppor som bär på bakterierna.

Samtidigt analyseras bevarade ryggvätskeprover från cirka 500 patienter som vårdats för hjärnhinneinflammation.