När Svensk sjuksköterskeförening, SSF, fyllde 100 år fick de 10 000 kronor i present av Svenska läkaresällskapet. Det fanns ett villkor med presenten: Pengarna skulle vara prissumma i en tävling om bästa tvärprofessionella teamarbete inom vård- eller omsorgsverksamhet.

– Vi tycker att det var en bra present. Vi har länge försökt att fördjupa samarbetet med läkarna. I år är vi med och arrangerar och föreläser på deras riksstämma där också priset för Bästa team 2010 kommer att delas ut, säger Torie Palm Ernsäter, ansvarig för kvalitets- och utvecklingsfrågor på SSF.

Nomineringar har redan kommit till SSF:s kansli. Det är beskrivningar av gott samarbete och metodutveckling som har ökat patienters och närståendes delaktighet i vården.

– Viktigt vid bedömningen är att man visar på lärandet i teamet, och att det är ett verkligt teamarbete där ett plus ett blir mer än två.