Allmänheten har tillgång till registret redan i dag, men inte så lätt som Socialstyrelsen vill att det ska vara.

- Det här är allmänna uppgifter. Vem som helst kan få del av dem, men de tillgängliggörs på ett lättare sätt, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen till Sydsvenskan.

Inskränkningar i yrkesutövandet

I registret ska vårdpersonalens namn och legitimationer finnas samt eventuella inskränkningar i deras rätt att utöva yrket.

- Det är de mest flagranta ingripanden som staten gör. Det måste förstås vara öppet för alla att den här personen inte får verka som exempelvis läkare om den gör det, säger Anders Printz.

Ska underlätta samarbetet i Norden

Ett sådant register kräver en förordningsändring. Socialstyrelsen har därför gjort en begäran till regeringen om att ändra förordningen.
Syftet med ett HOSP-register är att uppgifterna ska vara lätt tillgängliga för arbetsgivarna. Tanken är också att Norden ska samordna sin registerinformation så att en vårdgivare kan få veta om en sökande har fått inskränkningar i något av de andra länderna, och vad detta i så fall innebär.