I fredags lade Elin Kimland fram sin avhandling vid Karolinska Institutet. Den visar på stora problem när det gäller mediciner som ges till barn.

Risk för biverkningar

När nya läkemedel godkänns är de oftast bara testade på vuxna. Trots att de inte är godkända för användning på barn visar Elin Kimlands studier på en utbredd förskrivning utanför den godkända indikationen, så kallad off-label-användning, både i primärvården och i slutenvården. Det medför stora risker för allvarliga biverkningar.

Doserna för barnen tas fram genom enkla omräkningar av vuxendoser. Men doseringsmässigt kan barn inte betraktas som små vuxna. I flera avseenden skiljer de sig åt när det gäller upptag och omsättning av läkemedel.

Efterlyser elektroniskt förskrivarstöd

– Barn har samma rätt till väldokumenterade och säkra läkemedel som vuxna. Våra studier visar att de inte får det. Som forskare och mamma själv tycker jag inte det är okej att ingen riktigt vill ta sig an det här problemet, säger Elin Kimland.

Hon säger att det behövs bättre dokumentation av barns läkemedelsbehandling och fler lämpliga beredningsformer och efterlyser en särskild kunskapsdatabas.

– Säkerheten skulle öka om det infördes ett elektroniskt förskrivarstöd för barn som innehåller doser och biverkningar precis som det finns för interaktioner och gravida.